Dette kan du gjøre

Du har mange rettigheter. Vi har enda flere forpliktelser.

Meeting-.jpg

1. Innsynsrett

Du har rett til å få vite når vi behandler personopplysninger om deg. Denne informasjonen skal du få når opplysningene samles inn eller brukes for første gang. Du har også løpende innsynsrett. Det betyr at du når som helst kan be om informasjon om behandlingen. Du får også informasjon om mottakerkategorier som vi deler opplysningene dine med. 

I enkelte tilfeller, for eksempel hvis det oppstår et brudd på datasikkerheten hos oss, får du også informasjon fra oss. 

Informasjonen som du får fra oss, skal være gratis, og du skal få den enten skriftlig eller elektronisk. Vi skal forklare både hvorfor vi behandler opplysningene dine og hvilket juridisk grunnlag behandlingen er basert på.

2. Rett til retting

Du har rett til å be oss om å rette alle uriktige opplysninger vi har om deg. Du har også rett til å legge til manglende opplysninger som er relevante for oss. Vi har ansvar for at opplysningene er korrekte og oppdaterte. 

3. Rett til sletting

Når følgende krav er oppfylt, har du rett til å be om at opplysningene dine fjernes fra databasen vår:

  • Når vi ikke lenger trenger opplysningene for formålet.
  • Når du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av opplysningene.
  • Når opplysningene brukes i forbindelse med direkte markedsføring, og du motsetter deg dette.
  • Når opplysningene dine brukes på en ulovlig måte.
  • Når en juridisk forpliktelse krever at opplysningene skal slettes.

Hvis du ber om sletting av opplysningene dine, må vi informere eventuelle mottakere av opplysningene om dette. Du har også rett til å få vite hvilke mottakere vi har utlevert opplysningene dine til.

Det finnes enkelte unntak fra retten til å bli slettet og retten til å informere andre. Slike unntak er for eksempel når andres grunnleggende rettigheter, for eksempel ytringsfrihet, skal beskyttes, for å oppfylle en juridisk forpliktelse, for å utføre en oppgave som er av offentlig interesse, eller for å følge pålegg fra myndigheter.

4. Rett til å kreve begrensning

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses for enkelte formål. Det betyr at vi i fremtiden ikke lenger kan bruke opplysningene dine for de begrensede formålene. 

Du kan for eksempel benytte deg av denne retten hvis du oppdager at opplysningene er feil og du har bedt oss om å korrigere dem. Da har du rett til å kreve at vi ikke behandler opplysningene dine mens kvaliteten blir kontrollert. 

Når opplysningene har blitt korrigert, blir du informert om det, og begrensningen kan fjernes. 

5. Rett til dataportabilitet

I enkelte situasjoner har du selv utlevert personopplysningene dine til oss. Slike opplysninger har du rett til å hente ut fra databasene våre. Hos Bisnode samler vi sjelden inn opplysninger direkte fra deg.

6. Rett til å motsette seg behandling

Du har rett til å motsette deg enkelte typer behandling. Når du gjør det, kan vi ikke lenger behandle opplysningene dine dersom det ikke er nødvendig i forbindelse med juridiske krav eller offentlig interesse. 

Du har alltid rett til å få vite om personopplysningene dine brukes i forbindelse med direkte markedsføring. Du kan når som helst motsette deg dette. 

7. Automatiserte avgjørelser, inkludert profilering

Du har rett til å be om ikke å bli utsatt for automatiserte avgjørelser, inkludert profilering. Bisnode leverer løsninger for automatiserte avgjørelser, men det er kundene våre og de som bruker løsningene, som tar de faktiske avgjørelsene – ikke vi. 

Eksempler på automatiserte avgjørelser er avslag på en nettbasert kredittsøknad eller avslag fra en nettbasert e-rekrutterer uten at dere har hatt personlig kontakt.

Automatiserte avgjørelser kan være tillatt hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og en bedrift (kundene våre).

Automatiserte avgjørelser kan tas med eller uten profilering. Profilering kan brukes uten at det fører til automatiserte avgjørelser. Profilering inkluderer enhver form for automatisert behandling av personopplysninger for å finne personlige egenskaper. Målet er å analysere eller forutse en persons arbeidsevne, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, bosted eller bevegelser.

8. Klager

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine uten at vi har rett til det, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet bestemmer hvordan klagen skal behandles. Hvis det blir iverksatt tilsyn, blir du varslet om det innen tre måneder. Hvis du ikke har fått informasjon, kan du kontakte en domstol og kreve svar.

GDPR krever at forespørselen din skal behandles innen 30 dager fra det tidspunktet vi samlet inn alle opplysninger som er nødvendige for å behandle den. Hvis forespørselen er omfattende, kan denne perioden utvides til maksimalt to måneder. Du vil da få informasjon om dette på forhånd.