Søk

Vilkår

Vilkår for bruk av Bisnode Norge sine nettsider og tjenester

Enhver bruk av Bisnode Norge sine nettsider eller tjenestene «Frivillig kredittsperre», «Egenopplysning» «Sjekk deg selv» og «Innboks» er regulert av Bisnode Norge sine vilkår:

Alle rettigheter til tjenestene og innholdet på Bisnode Norge sine nettsider, herunder den underliggende kildekoden til våre tjenester eies av Bisnode Norge eller samarbeidspartnere som Bisnode Norge har inngått avtaler med.

Tjenestene er beregnet for privat bruk, herunder oppfyllelse av privatpersoners rettigheter til innsyn i personopplysninger som Bisnode Norge behandler om vedkommende.

Som privatperson har du derfor anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra våre nettsider til eget, ikke-kommersielt bruk. Som bruker av tjenesten har du ikke anledning til å overdra din rett til bruk av tjenesten til tredjeparter.

Tjenesten er strengt personlig og tredjeparter har ikke, under noen omstendigheter, adgang til å benytte din personlige rett til bruk av tjenesten. Uten vårt skriftlige forhåndssamtykke er det forbudt for tredjeparter å, helt eller delvis, kopiere, skaffe seg tilgang til, endre, legge til, offentliggjøre, sende, distribuere, selge eller overføre noe materiale eller den underliggende kildekoden til våre tjenester.

Tredjeparter har videre ikke adgang til å lage og/eller publisere egne databaser med innhold fra våre nettsider eller tjenester, uten foregående skriftlig samtykke fra Bisnode Norge. Tredjeparters bruk av innhold fra nettsiden eller våre tjenester, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, bearbeiding, eller presentasjon av innholdet på nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Bisnode Norge.

Ved eventuell tvil om lovligheten av videre bruk av innhold fra våre nettsider eller tjenester, ber vi deg kontakte Bisnode Norge for ytterligere informasjon. Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av Bisnode Norge sine nettsider og tjenester, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

Enhver bruk av Bisnode Norge sine nettsider eller tjenestene «Frivillig kredittsperre», «Egenopplysning» «Sjekk deg selv» og «Innboks» er regulert av Bisnode Norge sine vilkår.