Søk

Vanlige spørsmål

Her finner du en oversikt over de vanligste spørsmålene.

Ja, vi kan komplettere opplysningene dine ved hjelp av utledede eller antatte opplysninger. Hvis du for eksempel bor i enebolig, og hvis vi har opplysninger om en annen person som har samme adresse, antar vi at denne personen er en del av din husstand. Det betyr at vi antar at det finnes en sammenheng mellom dere, eller at vi kjenner sivilstatusen din. Denne typen informasjon er interessant i forbindelse med markedsføring, fordi den hjelper annonsører slik at de slipper å sende den samme informasjonen til flere medlemmer av samme familie.

Ja, vi kan opprette markedsføringsprofiler.

Konkret betyr det at vi kan inkludere deg i «markedsføringssegmenter», for eksempel «familier med barn», «pensjonister» og «mennesker som bor i X», basert på statistiske variabler.

Denne kategoriseringen fører til at vi kan tilby opplysningene dine til bedrifter som selger produkter eller tjenester som vi mener passer godt for dine behov. Det gjør også at bedrifter som selger produkter eller tjenester som du sannsynligvis ikke er interessert i, ikke kontakter deg i forbindelse med markedsføring.

Kriteriene kan være rent geografiske. En bedrift kan for eksempel be oss om et utvalg av mennesker som bor innen 10 km fra deres butikk, eller som bor i byen X. Hvis vi antar at du tilhører en familie hvor det er barn, vil du få mer reklame for ting som familievennlige biler, fornøyelsesparker og bedrifter som tilbyr tjenester til familier. Hvis du er pensjonist, har du sannsynligvis større interesse for reklame om investeringer eller ferier. Hvis huset ditt har solcelleanlegg, kan det hende du er mer interessert i miljøvern.

Disse profilene er ikke forhåndsdefinerte. Vi lager dem basert på kundenes behov, og vi vil ikke nødvendigvis lagre dem.

Nei, vi evaluerer bare det vi kaller «markedsføringspotensial». For eksempel om din profil gjør deg mer interessert i et konkret produkt eller en bestemt tjeneste enn andre mennesker. Profilen kan være en poengsum (for eksempel vil en familie med et barn få høyere poengsum enn en ung, ugift person i forbindelse med markedsføring av en «familievennlig» bilmodell). Konsekvensen blir for eksempel at du sannsynligvis får en annen reklame enn naboen din. Det betyr ikke at naboen din ikke vil kunne kjøpe samme produkt eller tjeneste basert på de samme vilkårene. Det betyr bare at innholdet i reklamen han får i sin postkasse eller på e-post, ikke er det samme som det du får.

Det kan hende at poengsummen som er knyttet til profilen din, kombineres med andre poengsummer som kundene våre har. I slike tilfeller er det kundene våre som har ansvaret for den endelige tolkningen av alle poengsummer eller profiler. Hvis kundene våre bruker disse kombinerte profilene på en måte som kan få juridisk konsekvens for deg eller som kan påvirke deg i betydelig grad, er de forpliktet til å informere deg og til å følge gjeldende lovverk.

Vi gjør alt vi kan for å beskytte opplysningene dine. Derfor iverksetter vi alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi sikrer nettverket vårt, infrastrukturen vår og informasjonssystemene våre. Tilgang til personopplysningene dine begrenses til de personene som trenger dem for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine. Disse personene er underlagt taushetsplikt, og de må oppfylle alle tekniske krav for å sikre at personopplysningene forblir konfidensielle. Vi skal forhindre at uautoriserte personer får tilgang til personopplysningene dine og at de ikke kan behandle, endre eller ødelegge dem.

Ved brudd på datasikkerheten som kan utgjøre en risiko for personvernet ditt, varsler vi både deg og kontrollorganet. I slike tilfeller vil vi gjøre alt vi kan for å få kontroll over situasjonen så raskt som mulig for å begrense konsekvensene.

INNSYNSRETT

Ønsker du å finne ut om du er oppført i registrene våre og hvilke personopplysninger vi har lagret om deg? Ønsker du å finne ut hvordan vi fikk opplysningene dine? For å få svar på alle disse spørsmålene, og på spørsmålene som står lengre ned, kan du bruke «innsynsretten» din.

GDPR sier at du har rett til å spørre oss om følgende:

  1. Om vi har registrert opplysninger om deg
  2. Hva vi bruker opplysningene til
  3. Datakategoriene vi har inkludert deg i
  4. Mottakere eller mottakerkategorier som vi kan overføre personopplysningene dine til
  5. Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine
  6. Bekreftelse på rettighetene dine (se nedenfor)
  7. Datakilden (hvis opplysningene ikke kommer direkte fra deg)
  8. Informasjon om det finnes en automatisk profil om deg, samt dennes logikk, betydning og konsekvenser
  9. Hvis informasjonen har blitt overført utenfor EØS, kan du be om informasjon om sikkerhetstiltakene som har blitt iverksatt i tråd med personvernforordningen

RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har også rett til å overføre personopplysninger som du har gitt oss direkte.

RETT TIL Å MOTSETTE SEG BEHANDLING

Hvis det oppstår en tvist om behandlingen av personopplysningene dine, kan du motsette deg behandling av disse. I slike tilfeller bruker vi ikke personopplysningene dine før tvisten er løst.

RETT TIL Å BLI GLEMT

Du har også rett til å be om at personopplysningene dine fjernes fra databasen vår når det finnes juridisk grunnlag for det (for eksempel ved ulovlig behandling, behandling som ikke er i tråd med formålet og hvis du har gitt samtykke som du senere har trukket tilbake). Du har også rett til dette når du benytter deg av din rett til å motsette deg direkte markedsføring.

Les mer om rettighetene dine.

Ja. Når vi gjør det, vil all behandling av personopplysningene dine beskyttes i samsvar med de juridiske bestemmelsene. Vi sørger for at behandlingen av personopplysningene dine er underlagt det samme beskyttelsesnivået som i EU. Dette gjøres ved hjelp av Privacy Shield i USA eller ved hjelp av kontrakten fra EU-kommisjonen.