Bisnode – et Dun & Bradstreet-selskap

Vi leverer data og analyser av høy kvalitet.
Bisnode – et Dun & Bradstreet-selskap
check-mark-blue.png

Optimaliser risikoene med pålitelig og oppdatert informasjon

check-mark-blue.png

Øk treffsikkerheten i salg og markedsføring med korrekte data

check-mark-blue.png

Sikre compliance ved å vite hvem du gjør forretninger med

Dun & Bradstreet

Få tilgang til verdens største foretaksdatabase

I en verden der handel på tvers av landegrensene blir vanligere og vanligere er det viktigere enn noen gang å ha tilgang til pålitelig informasjon for å kunne ta informerte beslutninger.

Du får du tilgang til verdens største foretaksdatabase med forretningsdata fra hele verden. Her finner du blant annet informasjon om registrerte selskap, konserntre, kredittscore og rating. Globale foretaksdata fra tusenvis av kilder samles inn daglig, og ved hjelp av Dun & Bradstreet D-U-N-S® Nummer er du sikret høy kvalitet og en kontinuerlig oppdatering av databasen. Dermed har du mulighet til å hele tiden ta lønnsomme beslutninger, og utvikle din virksomhet på det globale markedet, basert på korrekt global forretningsdata.

Fremgang på et globalt marked

Fremgang på et globalt marked

Skaff deg nye muligheter med korrekt informasjon

  • Vær sikker på at beslutningene du tar er basert på pålitelig informasjon som oppdateres i sanntid.
  • Effektiviser salg- og markedsføringskostnader med pålitelig data og korrekt kontaktinformasjon.
  • Takk ja til de rette kundene og unngå kredittap ved hjelp av internasjonal scoring og rating.
Et verdensomspennende nettverk

Et verdensomspennende nettverk

Få tilgang til internasjonale kvalitetsdata

Vi tilbyr relevante løsninger for dine globale forretninger. Gjennom en forlengning av vårt norske, nordiske og europeiske tilbud dekker vi nå hele verden. Vi er en del av det internasjonale nettverket Dun & Bradstreet World Wide Network sammen med de øvrige partnerne, som representerer andre land og markeder. Denne unike lokale tilstedeværelsen gjør at vi kan garantere en helhetlig, nøyaktig og korrekt innsamling av informasjon. Ved hjelp av Dun & Bradstreets DUNSRight ™ Quality Process samles alle data inn slik at de kan aggregeres, redigeres og verifiseres hver eneste dag. På denne måten kvalitetssikrer vi både informasjonen og prosessen for forvaltningen av den.

Dun & Bradstreet skriver ut såkalte Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number (et Data Universal Number-system), som fungerer som et globalt organisasjonsnummer. Alle selskaper, inklusive filialer og arbeidsplasser som finnes i deres database, tildeles et unikt nummer. Nummerne kobles opp mot hovedkontoret til Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number slik at man kan følge et selskaps organisasjonsstruktur. I tillegg kobles alle selskaper i et konsern opp mot hverandre for å skape et konserntre. Det gjør at du får et klart og oversiktlig bilde over dine leverandører, kunder og prospekter.

Bestill nå!

Motta ditt D&B D-U-N-S® Nummer

Bli en del av verdens største foretaksdatabase. Med et D&B D-U-N-S®-nummer får bedriften din et unikt identifikasjonsnummer som lar deg bli en potensiell forretningspartner på det internasjonale markedet.

D&B D-U-N-S® Nummer  kan beskrives som et internasjonalt organisasjonsnummer. Dun & Bradstreet har markedets største firmadatabase med informasjon om mer enn 400 millioner foretak over hele verden.

Motta ditt D-U-N-S® NUMMER

Fyll inn skjemaet, og motta ditt D-U-N-S® Nummer.

Les mer om Personvern