D&B Global Reference Solution

Identifiser markedspotensialet globalt
kom i gang
check_fat_green.png

Finn nye kunder gjennom enkel analyse av potensialet

check_fat_green.png

Reduser risiko med omfattende informasjon om din bedrift

check_fat_green.png

Sikre etterlevelse av komplett og koblet data

Internasjonal informasjon og global innsikt

Internasjonal informasjon og global innsikt

Å være en vinner på det globale markedet krever at man effektivt kan bearbeide nye regioner og land. Utfordringen er å kunne se potensial, optimalisere risikoeksponeringen og å sikre regeletterfølgelse i det landet man vil gjøre forretninger i. Å finne, samle inn og ha tilgang til riktig informasjon om foretak, kan være krevende og ofte en nesten umulig oppgave. Samtidig kan det å operere på et nytt marked, uten relevante og pålitelige data, innebære stor usikkerhet og en risiko som gjør at investeringer ikke kan forsvares.

Verdens største foretaksbase

Med D&B Global Reference Solution får du tilgang til verdens største foretaksdatabase gjennom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet. Løsningen kan sammenlignes med en webbasert oppslagsbok og referansedatabase, som gir deg komplett og heldekkende informasjon. Den hjelper deg også med effektive analyser og prospektering slik at du kan utvikle din forretning og være sikker på at dine beslutninger, på en internasjonal arena, gjøres ut ifra relevant og oppdatert informasjon.

Utvikle eksisterende og nye forretninger

Utvikle eksisterende og nye forretninger

Relevant og forretningskritisk informasjon for global virksomhet

 • Skap mersalg hos eksisterende kunder ved å få et totalt bilde av konsernet.
 • Ekspander din virksomhet ved å finne nye segmenter og ved å utforske potensialet i en ny markedssektor, land eller region.
 • Innrett salg- og markedsføringsaktiviteter mot kundegrupper der det fins størst sannsynlighet for kjøp.
Ta godt underbygde beslutninger og optimer risiko

Ta godt underbygde beslutninger og optimer risiko

Komplette internasjonale data gjør det mulig

 • Få full kontroll på viktige hendelser hos dine kunder, som fusjoner, konkurser og avregistreringer. 
 • Velg riktige kunder ved hjelp av et tydelig bilde av den finansielle statusen.
 • Sikre trygge beslutninger takket være tilgang til relevante fakta om foretak, eksempelvis når de startet og om de er aktive.
Skap forutsetninger for global compliance

Skap forutsetninger for global compliance

Kontroll på foretak, koblinger og handlende

 • Identifiser eventuelle problemer ved å spore foretak som opererer fra samme adresse eller har identiske telefonnumre.
 • Sikre beslutningsunderlaget via informasjon om samme person dukker opp i flere organisasjoner – eller om selskap med lignende navn starter opp etter en konkurs.
 • Få et klart bilde av hvordan foretak relaterer seg til hverandre gjennom konserntrær og eierstrukturer ned på minoritetsnivå.

Unik, global database

Med D&B Global Reference Solution får du tilgang til Dun & Bradstreets globale database med 265 millioner foretak og filialer i en brukervennlig applikasjon. Du søker enkelt opp et spesifikt selskap eller grupper av foretak hvor som helst i verden. Hver dag oppdateres databasen mer enn 5 millioner ganger, noe som gjør at du alltid kan være sikker på at informasjonen holder høyest mulig kvalitet. Alle foretak er utstyrt med D&B D-U-N-S® Number for sikker identifikasjon.

Selekteringsmuligheter i fleng

Verktøyet inneholder mange ulike selekteringsmuligheter, der du blant annet kan filtrere ditt utvalg etter størrelse, virksomhet og geografi. Prospekteringsprosessen effektiviseres fordi du enkelt kan finne foretak som matcher dine kriterier. Ved å lese inn alt fra kontinenter, land og delstater til land og provinser, kan du selektere på det nivået som er mest relevant i det enkelte tilfellet – og du kan, når du trenger det, komme ned på et lokalt nivå. Du får presentert resultatet oversiktlig, og den innebygde analysemodulen gjør at du kan skape matriser direkte på skjermen før du eksporterer til ditt eget system for videre analyser og treffsikre utvalg (som Microsoft Excel, SalesForce.com, Microsoft Dynamics eller SAP).

Finn riktig foretak – hver gang

Med D&B Global Reference Solution kan du alltid finne riktig foretak i ditt system. Hver gang du får en ny kunde eller leverandør, søker du enkelt opp dem og overfører informasjonen. Med D&B D-U-N-S® Number i ditt kunde- eller leverandørregister får hvert foretak et unikt identifikasjonsnummer på globalt nivå. Ut ifra denne identifiseringen kan man siden lage globale konsernlenker for å finne potensielle kunder eller leverandører, samt se sammenhenger, noe som gir konsolideringsmuligheter. Det forenkler dessuten oppdateringen av eksisterende data, som adresser, telefonnumre og økonomisk informasjon. Takket være muligheten til å overføre filer via FTP direkte inn i ditt system, kan deler av prosessen automatiseres og effektiviseres.

Unik kvalitetssikring

For å kvalitetssikre alle data gjennomfører Dun & Bradstreet omfattende granskinger i overensstemmelse med sin DUNSRight™Quality Process. Over 2.000 automatiske kontroller, og mange manuelle, sikrer at informasjonen tilfredsstiller høye krav. I tillegg til dette følges fem kvalitetsrutiner for å samle inn og å forbedre informasjonen.

Alltid fersk informasjon Ved hjelp av våre overvåkingstjenester får du mulighet til å handle i tide. Takket være at databasen oppdateres 5 millioner ganger om dagen, kan du være sikker på at du har tilgang til den siste informasjonen. Ved hele tiden å bruke relevante data, får du en treffsikkerhet i dine beslutninger som ellers ikke hadde vært mulig. På denne måten unngår du kredittap, øker lønnsomheten og sikrer at du alltid gjør forretninger med riktige kunder. 

Gjennom overvåking gir vi deg informasjon om:

 • Konkurser, fusjoner, likviderte og avregistrerte foretak.
 • Betalingsanmerkninger, utestående gjeld, ratingendringer og betalingsindex.
 • Ny status.
 • Endringer i navn, adresser og styre.

Unik kontroll

D&B Global Reference Solution ble opprinnelig utviklet for at EU-myndighetene skulle kunne følge organisasjoner og personer som begår bedragerier eller flytter penger til skatteparadis. Takket være denne kompetansen får du en unik kontroll på hvem du gjør – eller vurderer å gjøre forretninger med. Du sporer effektivt foretak som har samme adresse eller har identiske telefonnummer, og du ser også om én og samme person dukker opp i ulike organisasjoner

Alltid gode beslutninger 

Ettersom D&B Global Reference Solution både inneholder aktive og inaktive selskaper, er det lett å se om et selskap med lignende navn startes opp etter en konkurs. For å unngå

interessekonflikter brukes konserntre for å se om et selskap inngår i en organisasjon der en jurist eller rådgiver allerede representerer noen andre. Via spesifikke funksjoner og rapporter på minoritetsinnehav og relaterte aksjeeiere, får du underlag til å støtte utredninger, gjøre risikovurderinger og sikre at du er compliant. Takket være en komplett tilgang til relevant informasjon, kan du effektivisere din datahåndtering og ditt daglige arbeid – og på den måten ta gode beslutninger hver gang.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?