D&B Portfolio Manager

Analysere og administrere globale kundefordringer
Kom i gang
check-mark-blue.png

Få innsikt i kontantstrømmen med oversikt over kredittrisiko i global kundeportefølje

check-mark-blue.png

Gjør lønnsomme forretninger ved å forstå endringer og skjult potensiale i kundefordringer

check-mark-blue.png

Administrer kommersiell risiko strategisk med oppdaterte og tilpassede rapporter

Globale data for internasjonale forretninger

Globale data for internasjonale forretninger

For å lykkes i dagens globale forretningsverden blir det stadig viktigere å ha kontroll på sin totale eksponering mot kredittrisiko. Som foretak er det avgjørende å være bevisst på risiko og å ta gode underbygde beslutninger. Med tilgang til korrekte data og pålitelige prognoser, kan du ta trygge beslutninger og sikre nye forretningsmuligheter..

Gjennom Bisnodes partnerskap med Dun & Bradstreet får du tilgang til D&B Portfolio Manager, som gir deg et helhetsbilde av den totale risikoen i din internasjonale kundeportefølje og sikrer at du baserer dine kredittbeslutninger på oppdatert og relevant informasjon.

Øk forståelsen med kontroll av kundeporteføljen

Øk forståelsen med kontroll av kundeporteføljen

D&B Portfolio Manager gir deg overblikk over foretakets globale kredittrisiko.

 • Identifiser risikoområdene ved hjelp av forståelse av kundeporteføljens kredittrisiko pr. foretaksstørrelse, geografi, organisasjonsform, bransje og antall år i bransjen.
 • Minimer skjulte risikoer ved å bedømme din eksponering mot foretakskonsern.
 • Få kontroll over kassaflyten gjennom analyse som identifiserer risikoer i utestående kundefordringer og valider strategiene for kredittgivning, reservering og inndrivning.
Analyser kundeporteføljens utvikling

Analyser kundeporteføljens utvikling

D&B Portfolio Manager gir deg mulighet til å reagere på aktuell informasjon.

 • Få en mer fleksibel kreditthåndtering med løpende overvåking av endringer hos globale kunder.
 • Få kontroll på nye muligheter for mersalg og kryssalg ved å følge utviklingen i selskap og konsernstrukturer.
 • Unngå kredittap ved å forutse foretakets totale kredittrisiko 12 måneder fremover.
Optimaliser risikoen med et helhetsbilde av kundereskontroen

Optimaliser risikoen med et helhetsbilde av kundereskontroen

D&B Portfolio Manager tydeliggjør og forenkler kontinuerlig risikovurderingen.

 • Skap fleksibilitet i din forretning og forbedre din kredittpolitikk ved å måle og følge opp spesifikke bransjer, regioner eller kundesegment.
 • Optimaliser kredittgivningen ved å identifisere kunder med høy risikoprofil, lang gjennomsnittlig betalingstid eller sene betalinger.
 • Reager raskt på endrede forutsetninger med overblikk på risikospredningen globalt og med tilpassede varslingssignaler.

Verktøyet D&B Portfolio Manager er webbasert. Det gir deg fleksibilitet til å overvåke, analysere og håndtere dine forretninger uansett hvor du er.

Med personlige innlogginger kan medarbeiderne håndtere sin del av prosessen og bidra til en klar oversikt over den nåværende situasjonen og endringer i din kundeportefølje. Dette gir et godt underlag for utvikling og vurdering av strategier og policy, som operative beslutninger rundt kreditthåndtering.

Hold deg informert og oppdatert

Overvåk og hold deg informert om endringer i din portefølje via tilpassede varslingssignaler. Du velger selv de passende hendelsene fra en mengde ulike datapunkt, som styreendringer, nye regnskapsoppgjør eller betalingsanmerkninger – og tilpasser dem til en foretaksspesifikk regel. Dette gir deg mulighet til å spore viktige endringer i porteføljen og definere ulike tiltak ved spesifikke hendelser.

20 varslingssentraler

Du kan definere opptil 20 varslingssignaler. De kan spores i 24 måneder, slik at du kan aktivere eller granske tidligere regelinnstillinger selv om regelen ikke lenger er aktiv. 

Velg selv overvåking

Dun & Bradstreets data kan oppdateres månedsvis eller daglig. Kundekontoer som får høyere risikonivå – eller med utestående beløp over en definert verdi, kan automatisk settes på overvåking. Du kan når som helst selv flytte kontoen mellom månedsvis og daglig overvåking.

Kom i gang med D&B Portfolio Manager

Kartlegger relasjoner

Gjennom sin database og D&B D-U-N-S® Number (globalt unik foretaks-id), som alle foretak får av Dun & Bradstreet, kan relasjoner mellom foretak kartlegges og tydeliggjøres. Dette gir deg kontroll over hvilke konsern dere gjør forretninger med, og automatiske oppdateringer når et foretak kjøpes opp – eller ved fusjoner av ett eller flere selskaper. Å ha oversikt over konsernstrukturer gir deg ikke bare et klart bilde av din risikoeksponering og risikofordeling, men også anledning til å se muligheter til kryssalg til selskaper innenfor samme konsern.

Les mer om D&B D-U-N-S®Number

265 millioner foretak

Dun & Bradstreet gir deg mulighet til å verifisere og komplettere din forretningsinformasjon mot et register på 265 millioner foretak som oppdateres fra 30.000 kilder. Vi matcher både  maskinelt og manuelt for optimal treffsikkerhet. 

Du får tilgang til:

 • Dine kunders D&B D-U-N-S®Number.
 • Oppdatert informasjon om endring i foretaket.
 • Beslutningsunderlag basert på verdensledende vurderingsmodeller for rating og scoring.
 • Kunnskap om globale eierstrukturer, konserntilhørighet og kredittverdighet.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?