D&B Supplier Portfolio Manager

Analyser og håndter din globale leverandørportefølje
Kom i gang
check-mark-blue.png

Forbedre forhandlinger med kontroll på leverandørens økonomiske situasjon

check-mark-blue.png

Unngå leveranseproblemer med kontroll på leverandørens risikoprofil

check-mark-blue.png

Hold deg orientert om endringer med pålitelig informasjon

Globalt helhetsbilde av dine leverandører

Globalt helhetsbilde av dine leverandører

Det er flere grunner til å ha kontroll på sine leverandører. En leverandør med økonomiske vansker kan forårsake driftsstopp eller forsinkelser. Det er ikke bare dyrt på kort sikt, på lengre sikt kan det skade ditt varemerke og påvirke din lønnsomhet.

Lyst på en bedre forhandlingsposisjon?

Å ha et godt overblikk over hvordan ditt engasjement ser ut hos ulike leverandører gir deg en bedre forhandlingsposisjon. Når du ikke bare vet hvor store innkjøp du gjør hos en lokal leverandør, men også hos det globale konsernet – da øker du dine muligheter til å presse innkjøpspriser og å forhandle om en avtale. Med global foretaksinformasjon har du også kontroll på risikostatusen i de landene der dine leverandører finnes.

Skaff deg et helhetsbilde

Gjennom Bisnodes samarbeid med Dun & Bradstreet får du tilgang til D&B Supplier Portfolio Manager, som gir deg et helhetsbilde av din internasjonale leverandørportefølje og sikrer at du planlegger din virksomhet ut ifra oppdatert og relevant informasjon.

Øk mulighetene til å forhandle

Øk mulighetene til å forhandle

Med D&B Supplier Portfolio Manager får du orden på dine forhandlingsmuligheter.

 • Styrk din forhandlingsposisjon med innsikt om finansielle styrker og svakheter hos dine leverandører.
 • Identifiser behovet for strategiske forholdsregler gjennom et klart bilde av innkjøp og uutnyttet potensiale innenfor leverandørkonserner.
 • Flytt frem din forhandlingsposisjon med et tydelig bilde av dine innkjøpssvolum og kostnader hos samme leverandør.
Optimaliser risikohåndteringen i din globale portefølje

Optimaliser risikohåndteringen i din globale portefølje

D&B Supplier Portfolio Manager gir deg verifisert foretaksinformasjon.

 • Få et tydelig overblikk over risiko i din leverandørportefølje – ved å koble din leverandørreskontro mot Dun & Bradstreets globale kreditt- og risikoinformasjon.
 • Unngå egendriftsforstyrring ved å identifisere forretningskritiske leverandører og potensielle konkurser i leverandørleddet.
 • Minimer risikoen for uventede hendelser – med et tydelig blikk på din eksponering mot spesifikke konsern.
Sikre tilgang til oppdatert informasjon

Sikre tilgang til oppdatert informasjon

D&B Supplier Portfolio Manager overvåker endringer i din leverandørportefølje.

 • Reager raskt med automatisert varsling om forretningskritiske endringer.
 • Enkelt med inndeling av leverandørene i grupper: Kritisk, normal og hovedleverandør.
 • Tydelige beslutningsunderlag via segmentering etter region, bransje, boform, størrelse, foretaksalder og risikoklasse.

Verktøyet D&B Portfolio Manager er webbasert. Det gir deg fleksibilitet til å overvåke, analysere og håndtere dine forretninger uansett hvor du er.

Med personlige innlogginger kan medarbeiderne håndtere sin del av prosessen og bidra til en klar oversikt over den nåværende situasjonen og endringer i din kundeportefølje. Dette gir et godt underlag for utvikling og vurdering av strategier og policy, som operative beslutninger rundt kreditthåndtering.

Overblikk 
D&B Supply Portfolio Manager gir deg et sammenfattende bilde av hvilke leverandører som risikerer å ikke kunne levere. Gransk fordelingen av kostnader pr. risikokategori og leverandørtype koblet til D&B Failure score. Det gir deg forutsetninger for å planlegge innkjøp fra riktig leverandør og forhandle deg til en bedre avtale. 

Analyse av leverandører 
D&B Supplier Portfolio Manager lar deg segmentere ditt leverandørregister ut ifra parametere som bransje, geografisk beliggenhet, størrelse og alder på foretaket. Det gir deg kontroll på hvilke områder dere har leverandører i – og dermed kontroll på om det innebærer unødig risiko. Du kan også bedømme påliteligheten hos en ny leverandør ved å kikke på deres Paydex Score. 

 

Leverandørrelasjoner 
D&B Supplier Portfolio Manager hjelper deg å identifisere hvilke leverandører som også er kunder hos dere. Dette gir deg mulighet til å tilpasse kommunikasjon og avtale ut fra den spesifikke situasjonen. Du kan også se hvor stor del av leverandørens omsetning dere står for. Det hjelper deg å identifisere forhandlingssituasjonen og potensielle risikorelasjoner i deres portefølje. 

Leverantörsrelationer

Leverandørlenker 
D&B Supplier Portfolio Manager gjør det mulig for deg å identifisere konsernlenker mellom foretakene i din leverandørportefølje, noe som gir et tydelig bilde av deres totale utgifter til et leverandørkonsern.  

Leverantörslänkar

Hold deg informert og oppdatert

Overvåk og hold deg informert om endringer i din portefølje via tilpassede varslingssignaler. Du velger selv de passende hendelsene fra en mengde ulike datapunkt, som styreendringer, nye regnskapsoppgjør eller betalingsanmerkninger – og tilpasser dem til en foretaksspesifikk regel. Dette gir deg mulighet til å spore viktige endringer i porteføljen og definere ulike tiltak ved spesifikke hendelser.

20 varslingssentraler

Du kan definere opptil 20 varslingssignaler. De kan spores i 24 måneder, slik at du kan aktivere eller granske tidligere regelinnstillinger selv om regelen ikke lenger er aktiv. 

Velg selv overvåking

Dun & Bradstreets data kan oppdateres månedsvis eller daglig. Kundekontoer som får høyere risikonivå – eller med utestående beløp over en definert verdi, kan automatisk settes på overvåking. Du kan når som helst selv flytte kontoen mellom månedsvis og daglig overvåking.

Kartlegger relasjoner

Gjennom sin database og D&B D-U-N-S® Number (globalt unik foretaks-id), som alle foretak får av Dun & Bradstreet, kan relasjoner mellom foretak kartlegges og tydeliggjøres. Dette gir deg kontroll over hvilke konsern dere gjør forretninger med, og automatiske oppdateringer når et foretak kjøpes opp – eller ved fusjoner av ett eller flere selskaper. Å ha oversikt over konsernstrukturer gir deg ikke bare et klart bilde av din risikoeksponering og risikofordeling, men også anledning til å se muligheter til kryssalg til selskaper innenfor samme konsern.

Les mer om D&B D-U-N-S® Number

265 millioner foretak

Dun & Bradstreet gir deg mulighet til å verifisere og komplettere din forretningsinformasjon mot et register på 265 millioner foretak som oppdateres fra 30.000 kilder. Vi matcher både  maskinelt og manuelt for optimal treffsikkerhet. 

Du får tilgang til:

 • Dine kunders D&B D-U-N-S®Number.
 • Oppdatert informasjon om endring i foretaket.
 • Beslutningsunderlag basert på verdensledende vurderingsmodeller for rating og scoring.
 • Kunnskap om globale eierstrukturer, konserntilhørighet og kredittverdighet.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?