Bisnode integrert i SAP

I samarbeid med Skye AS
Bisnode integrert i SAP

Skye AS og Bisnode har i samarbeid utviklet en integrasjonsmodul i SAP, som gjør det lettere å jobbe enda mer effektivt med oppdatert og relevant informasjon fra Bisnode direkte i SAP.

Dette får du

Dette får du
 • Markedsinformasjon
Navn, adresse, organisasjonsnummer, telefonnummer, daglig leder, styrelder, bransjekoder, selskapsform m.m.
 • Kreditt og økonomiinformasjon
Kredittrating, kredittlimit, nøkkeltall fra regnskapet, betalings- og andre anmerkninger, antall ansatte m.m. 
 • Overvåksdata

Automatisk vedlikehold av informasjon, både markedsdata og kritisk kredittinformasjon. Se oversikt over alle endringer i egen logg. Meld inn nye foretak til Overvåk direkte fra SAP.

 • Kombinasjon med interne data

Kombiner eksterne data og rating fra Bisnode med intern historikk over egne kunder for best mulig beslutningsgrunnlag, og egen vurdering på betalingsvilje.

Løsningen gir deg

ØKT DATAKVALITET

 • Integrasjon mot markedets beste database over foretak i Norge, Sverige og Danmark.
 • Brukere vil oppleve en enklere og mer effektiv hverdag når det er mulig å få oppdatert informasjon på alle fremtidige og nåværende kunder.
 • Integrasjonen har duplikatkontroll som hindrer duplikater i kunderegisteret.

ØKT EFFEKTIVITET

 • Søk, identifiser, oppdater og opprett kundekort raskt og enkelt.
 • Kreditt, markeds og økonomidata på kunder gir god innsikt og kontroll
 • Oppdatert kundedata er til glede for salg, marked, økonomi, kundeservice og ledelsen.

ØKT RESULTAT
 • Ta riktige besluninger basert på god informasjon og kredittanbefaling
 • Minimer dine tap
 • Enklere med effektiv kredittpolitikk
 • Motta varsler på kritiske endringer hos kunder og leverandører direkte i NAV, samt kontroller at de er sunne over tid.

Den gode sirkelen for integrasjon

Ønsker du integrasjon med SAP?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.