Søk

Dun & Bradstreet

Bisnodes partner for internasjonale forretninger
Logg inn
check_fat_green.png

Optimaliser risikoene med pålitelig og oppdatert informasjon

check_fat_green.png

Øk treffsikkerheten i salg og markedsføring med korrekte data

check_fat_green.png

Sikre compliance ved å vite hvem du gjør forretninger med

Bisnodes globale partner

Bisnodes globale partner

Bisnode har vært partnere med Dun & Bradstreet i over 10 år, og vi er gjennom dette partnerskapet en del av deres World Wide Network. I en verden der handel på tvers av landegrensene blir vanligere og vanligere er det viktigere enn noen gang å ha tilgang til pålitelig informasjon for å kunne ta informerte beslutninger.

Gjennom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet får du tilgang til verdens største foretaksdatabase med forretningsdata fra hele verden. Her finner du blant annet informasjon om registrerte selskap, konserntre, kredittscore og rating. Globale foretaksdata fra tusenvis av kilder samles inn daglig, og ved hjelp av Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number er du sikret høy kvalitet og en kontinuerlig oppdatering av databasen. Dermed har du mulighet til å hele tiden ta lønnsomme beslutninger, og utvikle din virksomhet på det globale markedet, basert på korrekt global forretningsdata.

Dun & Bradstreet i tall

  • 360 millioner foretak i databasen
  • 30.000 globale datakilder
  • 5 millioner oppdateringer hver dag
Fremgang på et globalt marked

Fremgang på et globalt marked

Skaff deg nye muligheter med korrekt informasjon

  • Vær sikker på at beslutningene du tar er basert på pålitelig informasjon som oppdateres i sanntid.
  • Effektiviser salg- og markedsføringskostnader med pålitelig data og korrekt kontaktinformasjon.
  • Takk ja til de rette kundene og unngå kredittap ved hjelp av internasjonal scoring og rating.
Et verdensomspennende nettverk

Et verdensomspennende nettverk

Få tilgang til internasjonale kvalitetsdata

Bisnodes partnerskap med Dun & Bradstreet gjør at vi kan tilby relevante løsninger for dine globale forretninger. Gjennom en forlengning av vårt norske, nordiske og europeiske tilbud dekker vi nå hele verden. Som Dun & Bradstreets største partner er vi en del av det internasjonale nettverket Dun & Bradstreet World Wide Network sammen med de øvrige partnerne, som representerer andre land og markeder. Denne unike lokale tilstedeværelsen gjør at vi kan garantere en helhetlig, nøyaktig og korrekt innsamling av informasjon. Ved hjelp av Dun & Bradstreets DUNSRight ™ Quality Process samles alle data inn slik at de kan aggregeres, redigeres og verifiseres hver eneste dag. På denne måten kvalitetssikrer vi både informasjonen og prosessen for forvaltningen av den.

Dun & Bradstreet skriver ut såkalte Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number (et Data Universal Number-system), som fungerer som et globalt organisasjonsnummer. Alle selskaper, inklusive filialer og arbeidsplasser som finnes i deres database, tildeles et unikt nummer. Nummerne kobles opp mot hovedkontoret til Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number slik at man kan følge et selskaps organisasjonsstruktur. I tillegg kobles alle selskaper i et konsern opp mot hverandre for å skape et konserntre. Det gjør at du får et klart og oversiktlig bilde over dine leverandører, kunder og prospekter.

Vil du ha et D-U-N-S® Number?

Vil du ha et D-U-N-S® Number?

Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number brukes i de fleste land over hele verden, inklusive USA, Australia og EU, og er i mange land en forutsetning for å gjøre forretninger. Med dette globale identifikasjonsnummeret kan du:

  • La andre globale selskap få korrekt informasjon om ditt foretak.
  • Gjøre deg til en potensiell forretningspartner for internasjonale aktører.
  • Få forutsetninger for internasjonale avtaleforhandlinger.
BESTILL D-U-N-S® Number

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?