NYHET: D&B Credit

Intelligent risikostyring med detaljerte kredittopplysninger om 250 millioner foretak i 220 land
Prøv gratis i 30 dager
check_fat_green.png

Si ja til flere kunder ved hjelp av relevant global informasjon

check_fat_green.png

Ta trygge beslutninger med korrekte data og skarp analyse

check_fat_green.png

Få kontroll over din portefølje med indikasjoner når noe skjer

Optimaliser risiko og ta smarte beslutninger

Optimaliser risiko og ta smarte beslutninger

Forutsetninger for lønnsom virksomhet i hele verden

  • Sikre dine kredittbeslutninger med tilgang til aktuell data og kredittopplysninger fra over 200 land og regioner.
  • Skap ny virksomhet med pålitelig informasjon og skarp, lett tilgjengelig analyse.
  • Godkjenn flere globale kunder og leverandører samtidig som du ivaretar risikonivået med korrekte data, scores, tredjeparts webinnhold og sosial informasjon.
Få fullstendig kontroll på din globale portefølje

Få fullstendig kontroll på din globale portefølje

Analyse for avgjørende beslutningsgrunnlag

  • Få effektiv rapportering og organisering av kundeporteføljen din med brukervennlige verktøy.
  • Sikre et korrekt beslutningsgrunnlag, effektiv kreditthåndtering og treffsikker segmentering med Dun & Bradstreets analyser, scores og nyhetsovervåking.
  • Ha kontroll på det som skjer ved hjelp av kompilerte data om de siste 12 måneders trender, og velg hvordan du vil filtrere og få den levert.
Unngå kredittap med varsler til rett tid

Unngå kredittap med varsler til rett tid

Overvåking av relevante hendelser

  • Hold øye med kundene dine med overvåking av porteføljeutviklingen og indikasjoner på forretningskritiske endringer.
  • Få automatiske varsler og konfigurer så mange profiler du behøver ved hjelp av en tydelig og fleksibel porteføljeoversikt.
  • Beskytt ditt foretak, og få et tydelig helhetsbilde på dine internasjonale kunders finansielle helse, ved hjelp av overvåking og historisk sammenstilling.

Prøv kostnadsfritt i 30 dager!

Verdens største bedriftsdatabase

Bli en del av verdens største bedriftsdatabase. Med et D&B D-U-N-S® nummer får firmaet ditt et unikt identifikasjonsnummer som gjør det mulig for globale bedrifter å få nøyaktig informasjon om deg og din virksomhet. 

Med en D&B D-U-N-S® nummer, blir du også en potensiell forretningspartner i det internasjonale markedet.

D&B D-U-N-S® nummer er utstedt av Bisnodes strategiske partner Dun & Bradstreet og kan beskrives som et internasjonalt organisasjonsnummer. Dun & Bradstreet har markedets største bedriftsdatabase med informasjon om mer enn 265 millioner selskaper over hele verden.

D&B Credit -animated gif

Endrede forutsetninger for finansavdelingen

Når endringer skjer i en stadig raskere takt skapes et marked med nye forutsetninger, og et forret-ningsklima som må tilpasse seg et nytt tempo. Det stiller helt nye krav til rollen som CFO og ar-beidsmetodene i finansteamene. Utviklingen går fra et primærfokus på minimering av risiko til ar-beidsoppgaver og ansvar som er betydelig mer omfattende. Som et viktig tannhjul i bedriftens ma-skineri må finansavdelingen i tillegg jobbe aktivt for å optimalisere risiko, øke cash flow og sørge for vekst.

For å effektivisere salgsaktivitene må man også kunne støtte salgsavdelingen med relevant infor-masjon om eksisterende og potensielle kunder, uavhengig av hvor i verden de befinner seg. Disse endrede forutsetningene gjør at finansteamene må finne nye måter å skape fleksibilitet på, sam-arbeide bedre og samtidig sikre at de har og kan håndtere forretningskritisk informasjon.

Gjennom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet kan vi tilby D&B Credit™ – en ny kredittplattform for å optimalisere risiko ved hjelp av kredittrapporter og porteføljeanalyse i et brukervennlig og moderne grensesnitt. På denne måten får du også de rette forutsetningene for å skape effektivi-tet, og et bedre samarbeid i teamet. Med utgangspunkt i verdens største bedriftsdatabase får du enkelt og raskt tilgang til informasjon om selskaper i hele verden ved behov. Ved hjelp av korrekte og relevante data sikrer du at du kan ta smarte og strategiske beslutninger, og på denne måten skape vekst.

Kontaktskjema D&B Credit

Ønsker du en produktgjennomgang, eller et uforpliktende tilbud?