Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number

Bli en del av verdens største bedriftsdatabase
Bestill DITT D&B D-U-N-S® Number
check_fat_green.png

Skap forretningsmuligheter over hele verden

check_fat_green.png

Få oversikt på risiko og kreditt i internasjonale markeder

check_fat_green.png

Ta riktige beslutninger med tilgang til kvalitetsdata

Hva er D-U-N-S® Number?

Hva er D-U-N-S® Number?

Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number er et identifikasjonsnummer for foretak. Dette nummeret er en global standard og finnes på mer enn 330 millioner foretak over hele verden.

Verdens største D-U-N-S® Number er unikt for Bisnodes strategiske partner Dun & Bradstreet, som ved hjelp av dette samler og strukturerer informasjonen i verdens største database for foretaksinformasjon.

Gir deg oversikten

Ved hjelp av D-U-N-S® Number kan du forstå et foretaks organisasjonsstruktur og få en oversikt over hvordan foretak er sammenlenket ved hjelp av konserntrær. Dette er unikt for Dun & Bradstreet og muliggjøres ved at D-U-N-S® Number knytter sammen foretak, hovedkontor, arbeidssteder og filialer på globalt nivå.

Bli en del av verdens største foretaksdatabase

Bli en del av verdens største foretaksdatabase

Derfor skal du ha et D&B D-U-N-S® Number

Med et D&B D-U-N-S® Number øker du mulighetene for å gjøre handel på et internasjonalt marked. I tillegg til at mange foretak krever at du har et D&B D-U-N-S® Number for å handle med deg, er det også via dette identifikasjonsnummeret potensielle kunder og leverandører på det internasjonale markedet henter informasjon om ditt foretak.

Vis din kredittverdighet

Med et D&B D-U-N-S® Number er ditt foretak søkbart i verdens største database for foretak. Dette gjør det enkelt for deg å vise din kredittverdighet og skape tillit hos kredittgivere, leverandører og kunder.

Sikre dine internasjonale forretninger

Sikre dine internasjonale forretninger

Med D&B D-U-N-S® Number til en internasjonal leverandør eller kunde kan du:

Kvalitetssikre databaser ved å identifisere dubletter og partnere som har gått konkurs.

Binde sammen ulike, interne databaser til et helhetsbilde.

 • Få en bedre balanse i ”Balance of Trade” (kunde – leverandør).
 • Optimalisere markedsføringskampanjer ved ikke å sende ut markedsføring til samme foretak flere ganger.
 • Identifisere globale innkjøp som er tilgjengelig i mange systemer i organisasjonen.
 • Minimere kundeservicekostnader ved å begrense antall ganger kunder og leverandører blir kontaktet (dubletter).
 • Enklere og raskere å måle risiko på kunder og leverandører.
 • Følge kritiske endringer som fusjoner og oppkjøp – og med høyere kvalitet.
 • Sikre kvaliteten ved tilgang til den eneste globalt erkjente foretaksidentifikatoren.
Øke dine muligheter til å gjøre globale forretninger

Øke dine muligheter til å gjøre globale forretninger

Søk, kontrollér og finn nye forretningskontakter

 • Finn nye kunder ved å koble dine egne data med Dun & Bradstreets data og få et helhetsbilde.
 • Øk salget ved å kartlegge konsern og eierstrukturer.
 • Optimaliser din markedsføringsinnsats ved å sende rett utsendelse til rett mottaker.
Sikre deg at du gjør forretninger med riktige kunder

Sikre deg at du gjør forretninger med riktige kunder

Internasjonale forretningsdata gir deg et tydelig helhetsbilde

 • Følg kritiske forandringer som fusjoner og oppkjøp med pålitelige og oppdaterte data.
 • Forenkle risikobedømmingen av leverandører og kunder gjennom tilgang til en global standardisert kundevy.
 • Kartlegg dine kunder med D&B D-U-N-S® Number og få et bedre bilde av eier- og organisasjonsstruktur.
Høye kvalitetskrav til alle Dun & Bradstreets forretningsdata

Høye kvalitetskrav til alle Dun & Bradstreets forretningsdata

DUNSRight™ Quality Process sikrer kvaliteten

 • Ta riktige beslutninger med informasjon fra mer enn 30.000 datakilder som samles inn, vaskes og kontrolleres.
 • Sikre dine beslutninger ved at alle data håndteres gjennom Dun & Bradstreets kvalitetssikringsprosess DUNSRight™ Quality Process.
 • Kjenn deg trygg ved at dine data holder høy kvalitet ved at 2.000 automatiske og flere manuelle kontroller kontinuerlig sikrer alle data fra Dun & Bradstreet.

Bestill gratis D&B D-U-N-S® NUMBER

Verdens største forretningsdatabase

Bli en del av verdens største forretningsdatabase. Med et D&B D-U-N-S® Number får ditt selskap et unikt identifikasjonsnummer som lar globale selskap få korrekt informasjon om dere og deres virksomhet.

Med et D&B D-U-N-S®Number blir du også en potensiell forretningspartner på det internasjonale markedet.

D&B D-U-N-S®Number gis ut av Dun & Bradstreet og kan beskrives som et internasjonalt organisasjonsnummer. Dun & Bradstreet har markedets størsta forretningsdatabase med informasjon om mer enn 265 millioner foretak over hele verden.