D&B Onboard

Sikre compliance i dine internasjonale forretninger
Kom i gang
check_fat_green.png

Sikre regeletterlevelse med optimal, global forretningsinformasjon

check_fat_green.png

Forenkle dine prosesser med et skreddersydd verktøy for compliance

check_fat_green.png

Trygg dine globale forretningsrelasjoner med riktig beslutningsgrunnlag

Bli compliant og øk veksten

Bli compliant og øk veksten

Med nye, mer omfattende og stadig endrede regler på markedet er det en utfordring å identifisere og kontrollere risiko på en effektiv måte. Men å oppnå compliance handler ikke bare om å følge myndighetenes krav. Å gjøre forretninger med feil motpart kan innebære både finansiell risiko og negativ publisitet.

Du må oppfylle lovkrav mot hvitvasking av penger: KYC (Know Your Costumer) og skatteregler, samtidig som du skaper, effektivitet og konkurransefordeler. Via vår strategiske partner Dun & Bradstreet får du tilgang til data og analyse på globalt nivå, slik at du kan sikre compliance og samtidig si ja til riktige kunder ved å ha full kontroll på foretakets virksomhet, nøkkeltall og eierstrukturer.

Med D&B Onboard fra Dun & Bradstreet håndterer du raskt og effektivt kontroll med ett og samme verktøy.

Sikre deg at du følger lovene

Sikre deg at du følger lovene

Sikre din regeletterfølgelse med kvalitetsdata

 • Hold deg kontinuerlig oppdatert med oversiktlig informasjon om konserntre, eierstrukturer og personene bak foretaket.
 • Vær sikker på at dere som foretak er konsekvente i regeletterfølgelsen, uansett hvor i verden kundene befinner seg.
 • Ta sikre forretningsbeslutninger via tilgang til et komplett tilbud av internasjonale sanksjonslister, eierstrukturer og søkbare arkiv.
Arbeid effektivt og sikkert med compliance

Arbeid effektivt og sikkert med compliance

Tydelige prosesser i verktøyet minsker risikoen for feil.

 • Gjør arbeidet enklere med et verktøy spesielt utformet for å støtte arbeidsprosessene innenfor compliance.
 • Lev opp til kravene om sporbarhet ved at systemet automatisk arkiverer dine utførte kontroller og gjør dem søkbare.
 • Få et klart overblikk via muligheten til å legge til, spore og søke etter dine egne notater som gjelder kontrollene du har gjort i systemet.
Sjekk hvem du gjør forretninger med

Sjekk hvem du gjør forretninger med

Informasjon om 265 millioner foretak i verden samlet på ett sted

 • Du minsker kredittrisikoen via fordypet informasjon om virksomhet og nøkkeltall.
 • Skaff deg et tydelig bilde av hvem du gjør forretninger med, og unngå negative overraskelser.
 • Få full kontroll på nettverkene rundt dine internasjonale forretningsforbindelser via komplett informasjon om konsernstrukturen.

D&B Onboard inneholder et lett anvendelig søkeverktøy som kan identifisere foretak over hele verden. Du kan deretter berike med informasjon på en rekke nøkkelområder for compliance og verifisering, for eksempel:

 • Basic Entity ID – korrekt verifisering av selskapet.
 • Sanction lists Check – kontrollerer både foretaket og aktuelle personer mot sanksjonslister   over hele verden.  
 • Country Risk Check – kontrollerer om landet der foretaket har virksomhet er sanksjonslistet.
 • Stock Exchange – om og hvor foretaket er børsnotert.
 • Regulators lists Check – er foretaket registrert av finansmarkedets kontrollmyndigheter?
 • PEP – er de aktuelle personene i politisk utsatte stillinger?
 • C-level Executive Check – kontroll av aktuelle personer mot sanksjonslister.
 • Business Summary – foretakets status og juridiske form.
 • Credit Information – kredittrapport på foretaket.

 1. Start med å definere hensikten med din kontroll. Gjelder det en ny kunde eller leverandør?
 2. Identifiser én eller flere av de foretak eller personer du vil kontrollere. Tjenesten henter da compliancerelatert informasjon fra en mengde kilder, eksempelvis sanksjonslister, mediekilder og PEP-lister.
 3. Legg til din egen bedømming. Dette kan være kategoriseringer og/eller vurderinger.
 4. Hver kjøring arkiveres i systemet med data og tid og er sporbar for medarbeidere som har håndtert prosessen. Det skapes en portefølje av kjøringer, som kan følges opp etter angitte intervaller. På denne måten sikrer og automatiserer avdelingen sine prosesser.

Selvsagt vil dere følge lover, regler og direktiver – både for å ta ansvar på markedet og for å være korrekte. Vi har allerede sett at sanksjonene for dem som ikke lykkes er tøffe. Med de nye kravene i hvitvaskingsdirektivet blir oppgaven ikke lettere. Den største endringen i direktivet innebærer at konseptet PEP (Politically Exposed Person) utvides og nå også gjelder svenske personer. Dette innebærer at arbeidet med å identifisere og administrere politisk utsatte personer øker for samtlige finansielle institusjoner og foretak som har kunder i Sverige og som hører inn under hvitvaskingsdirektivet.

Nye lover krever at finansielle institusjoner og foretak må kontrollere om deres kunder er politisk eksponerte personer, PEP (Politically Exposed Person) – eller om de fins på sanksjonslister for hvitvasking og terrorisme. En PEP anses gjennom sin posisjon og sin innflytelse å utgjøre en risiko for å bli utnyttet til bestikkelse. Det handler om dem som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon, som for eksempel ministre eller regjeringssjefer.

I tillegg til disse kommer også ledere i internasjonale organisasjoner. Det er ikke forbudt å gjøre forretninger med PEP og heller ikke med deres familiemedlemmer eller kjente kolleger (RCA, Relative or Close Associates), men loven krever at foretakene har kjennskap til hvilke kunder som er PEP.

Sanksjonslister er lister fra EU/FN som inneholder navn på personer som er sanksjonert på grunn av innblanding eller koblinger til terrorisme. Disse personene er det ikke lov å gjøre forretninger med.

Gjennom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet har vi løsninger som sikrer at du alltid gjør dine internasjonale forretninger med relevante beslutningsunderlag – og effektiviserer prosessen – for at du skal kunne følge de regelverkene som gjelder. Ved å velge riktige kunder og å være bevisst om eventuelle forpliktelser koblet til forretningsrelasjonen, skaper du forutsetninger for å oppnå fullgod kundekjennskap.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?