Søk

Bisnode Business Contacts (BBC)

I dag skjer endringer i næringslivet raskt. I løpet av et år vil en stor andel av selskapene i din kundedatabase ha byttet adresse eller navn, og flere av dine kontaktpersoner vil ha byttet jobb eller stilling.

Enkel tilgang til oppdatert og korrekt informasjon om eksisterende og potensielle kunder er avgjørende for å kunne gjennomføre vellykkede salgs- og markedskampanjer.

Uten kontinuerlig oppdatering vil din kundedatabase raskt inneholde store feil og unøyaktigheter, og undersøkelser viser at opptil 40 % av et gjennomsnittlig selskaps kundedata er utdatert.

Bisnode Business Contacts (BBC) er en integrerbar API-løsning som gir deg umiddelbar tilgang til kvalitetssikrede data om 40 millioner foretak og 38 millioner beslutningstakere i 21 europeiske land.

Systemet er utviklet for å bidra til å øke ditt selskaps lønnsomhet ved hjelp av oppdatert foretaksinformasjon, maksimere avkastningen på deres markedsføring ved hjelp av korrekte kundedata og effektivisere salgsarbeidet med direkte tilgang til data av høy kvalitet.

Ved å integrere Bisnode Business Contacts i selskapets CRM-system kan du:

  • Redusere kostnader ved å unngå utsendelser til dubletter, inaktive foretak, utdaterte adresser og feil kontaktpersoner.

  • Øke treffsikkerheten på dine kampanjer ved å komplementere eksisterende informasjon i ditt CRM-system med dyptgående foretaksdata.

  • Øke konverteringen på dine salgs- og markedskampanjer gjennom tilgang til oppdatert informasjon om rett kontaktperson i selskapene du retter deg mot.

  • Frigjøre tid for ditt salgsapparat ved hjelp av automatiserte og kontinuerlige oppdateringer av ditt CRM-system.

BBC kan enkelt integreres med ledende CRM-systemer: Salesforce, Microsoft Dynamics og SuperOffice.

Øk konvertering og salget med trigger basert markedsføring fra Bisnode!

Kontakt oss ATS

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende dette. Nå har vi ekstra gode priser på oppdateringer!