Bisnode Consumer Intelligence (BCI)

Gir deg tilgang til unike kundedata i hele Europa.

For å kunne rette målrettede budskap mot dine utvalgte målgrupper – og gi både eksisterende, nye og potensielle kunder en god kundeopplevelse – er du avhengig av oppdaterte og relevante data av høy kvalitet.

For selskaper som operer på tvers av landegrenser, og har kunder i flere land, kan dette ofte være en stor utfordring som i verste fall kan bremse selskapets vekst.

Pålitelige datakilder kan i enkelte land være vanskelig å oppdrive, og ofte lagres informasjonen i forskjellige systemer som ikke har mulighet til å snakke med hverandre, eller utveksle data.

Bisnode Consumer Intelligence (BCI) er en revolusjonerende API-løsning som gir deg tilgang til unike kundedata i hele Europa.

API-en integreres direkte i dine systemer, og sørger for at alle dine kundedata oppdateres i sanntid. Løsningen åpner i tillegg muligheter for datautveksling mellom dine eksisterende systemer.

Ved å kombinere våre analyserte data med dine eksisterende kundedata vil du få bedre innsikt i dine målgruppers atferd, ønsker og behov, og kan dermed spisse målrettede og relevante budskap mot dine kunder i alle stadier av kundereisen.

Bedre data hjelper deg med å selge mer...
... og med Bisnodes høykvalitetsdata åpnes nye muligheter for å forbedre og strømlinjeforme både salgsprosessen og kundereisen.

Med Bisnode BCI er alle dine kundedata tilgjengelig til enhver tid, noe som gir deg muligheten til å identifisere hvor hver enkelt kunde er i kundereisen og gi alle dine kunder en personalisert kjøpsopplevelse.

Med Bisnode Consumer Intelligence kan du:

  • Forsikre deg om at alle kundedataene dine er oppdaterte og korrekte til enhver tid.

  • Identifisere kundene dine, og holde informasjonen du har om dem i systemene dine oppdatert – selv når informasjonen er lagret i forskjellige systemer som tidligere ikke kunne utveksle data.

  • Få ny og bedre kundeinnsikt ved å kombinere dine egne kundedata med Bisnodes forbrukerdata.

  • Få tilgang til omfattende europeiske kundedata via en API som er direkte integrert i dine systemer gjennom Bisnode.

  • Sikre at din behandling av kundedata er compliant i henhold til GDPR.

 

Øk konvertering og salget med trigger basert markedsføring fra Bisnode!

Kontakt oss ATS

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende dette. Nå har vi ekstra gode priser på oppdateringer!