Eiendomsdata

Oppdatert informasjon om alle norske eiendommer og borettsandeler.

Når du skal gjøre en kredittsjekk bør alltid eiendommer og borettsandeler tilknyttet kunden være inkludert i vurderingen.

Det medfølger alltid en risiko ved investeringer, lån og kjøp av eiendom som kan påvirke en persons eller et foretaks kredittverdighet, og tilgang til oppdaterte, korrekte og relevante eiendomsdata er avgjørende for å kunne gjøre en god vurdering.

Bisnodes eiendomsregister gir deg tilgang til oppdatert informasjon om alle norske eiendommer og borettsandeler.

I vårt eiendomsregister kan du søke opp en samlet oversikt over eiendom og borettsandeler knyttet til en person, og hente ut en oversikt med all relevant informasjon i én og samme rapport.

Rapporten kan blant annet inneholde dato, beløp for kjøp og salg og hvorvidt omsetningen er et fritt salg, arv, en gave eller lignende.

I vårt eiendomsregister finner du informasjon om blant annet:

  • Eierforhold
  • Pengeheftelser
  • Totalpant knyttet til person eller eiendom
  • Kjøpsoversikt
  • Servitutter
  • Rettigheter i annen eiendom
  • Bygninger
  • Adresser

I tillegg til enkel tilgang til vår omfattende database 24 timer i døgnet, inkluderer eiendomsregisteret også Kartverkets grunnbok, samt kommunal informasjon om bygninger og adresse- og eiendomsinformasjon.

Våre eiendomsdata oppdateres kontinuerlig, uten forsinkelser fra Kartverket.

Øk konvertering og salget med trigger basert markedsføring fra Bisnode!

Kontakt oss ATS

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende dette. Nå har vi ekstra gode priser på oppdateringer!