Søk

Eiendomsregister

Tilgang til alle norske eiendommer og borettsandeler.

I vårt eiendomsregister kan du få en samlet oversikt på både eiendom og borettsandeler knyttet til en person. 

Derfra kan du enkelt få en oversikt med ønsket informasjon på alle eiendommene og borettsandeler i én og samme rapport.

Informasjon om blant annet:

 • Eierforhold
 • Pengeheftelser
 • Totalpant knyttet til person eller eiendom
 • Kjøpsoversikt
 • Servitutter
 • Rettigheter i annen eiendom
 • Bygninger
 • Adresser

Totalpant person/foretak

Summerer alle pant på alle eiendommer og borettsandeler knyttet til personen.

 • Viser sum frivillig og tvungen pant, antall pante- dokumenter, antall eiendommer og borettsandeler som personen/foretaket eier.

Totalpant eiendom

Summerer all pant knyttet til en spesifikk eiendom eller borettsandel.

 • Viser sum frivillig og tvungen pant og antall pantedokumenter.

Kjøpsoversikt

Viser alle eiendommer og borettsandeler som en person eller foretak har kjøpt.

 • Viser bl.a. dato og beløp for kjøp og salg og type omsetning (fritt salg, arv, gave, skifte, etc.).

Generelt

Eiendomsregisteret inkluderer grunnboken, matrikkelen og borettsregisteret.

 • Eiendomsregisteret viser informasjon om eierforhold, pengeheftelser, servitutter og eiendommens rettigheter i andre eiendommer.
 • Videre inkluderer det kommunal informasjon om bygninger, adresse og eiendoms- informasjon.
 • Vårt eiendomsregister oppdateres uten forsinkelser fra Kartverket.

Øk konvertering og salget med trigger basert markedsføring fra Bisnode!

Kontakt oss ATS

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende dette. Nå har vi ekstra gode priser på oppdateringer!