Søk

ReMatch

ReMatch er en webløsning utviklet av Bisnode for å effektivisere arbeidet med returhåndtering.

Alle bedrifter som driver med salg eller fysisk utsendelse av dokumenter eller varer er avhengige av god returhåndtering.

Med et ineffektivt system for returbehandling risikerer du utdaterte data som gir følgefeil i virksomheten din.

ReMatch er en webløsning utviklet av Bisnode for å effektivisere arbeidet med returhåndtering.

Applikasjonen gir deg muligheten til å gjøre felles søk i din egen kundedatabase og Bisnodes database, slik at du til enhver tid vil ha optimal kontroll og et best mulig kildegrunnlag.

ReMatch integreres som en naturlig forlengelse av ditt ajourhold, og er tilgjengelig for deg 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Det er flere gode grunner til å forsterke ditt ajourhold med ReMatch returhåndtering:

  • Løsningen sørger for automatisk oppdatering i egen database ved hjelp av arbeidsfiler
  • Registrering av type forsendelse og hvilken klient, og hvorvidt det er en første- eller andregangs retur
  • 70-80 % løsningsgrad (den høyeste på markedet) 
  • Konkurransedyktige priser på alle sendinger under 20 gram
  • Gjør det enkelt å påvise og bekrefte en alternativ adresse, eller beslutte å beholde samme adresse til tross for retur

I blant kan distribusjonssvikt fra Posten føre til at en utsendelse blir returnert til tross for at adressen stemmer. I slike tilfeller vil ReMatch på bakgrunn av kildegrunnlaget gi føringer for hva som mest sannsynlig er den korrekte adressen.

ReMatch inkluderer også en SMS-løsning som gjør at du enkelt kan sende en forhåndsdefinert SMS til adressaten dersom utsendelsen kommer i retur, og det eksempelvis ikke er en alternativ adresse tilgjengelig.

PS! For å ta i bruk ReMatch forutsettes det at Bisnode fører ajourhold av din kundedatabase.

Øk konvertering og salget med trigger basert markedsføring fra Bisnode!

Kontakt oss ATS

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende dette. Nå har vi ekstra gode priser på oppdateringer!