Vask og ajourhold av konsumentdata

Alltid oppdatert informasjon av høy kvalitet og i henhold til lovverket.

Informasjon og data spiller en stadig viktigere rolle i den moderne forretningsverdenen.

Ditt selskaps Master Data er i dag en av deres aller viktigste ressurser, og god behandling av disse kundedataene er et av de viktigste kriteriene for suksess.

Et økt fokus på bruk, behandling og lagring av data stiller også strengere krav til god datakvalitet. God datakvalitet er blitt en forutsetning for all kommunikasjon du har med nye og eksisterende kunder.

Derfor har Bisnode utviklet oversiktlige og kostnadseffektive løsninger som gjør det enkelt for deg å ha full kontroll på informasjonen dere sitter på.

Med våre løsninger er du sikret tilgang til data fra Norges mest omfangsrike database til enhver tid, og du kan være trygg på at informasjonen er oppdatert, av høy kvalitet og i henhold til lovverket.


Via Bisnodes database kan du tilføre, verifisere, endre og korrigere kundedatabasen med følgende data:

 • Adresse, telefon, kjønn og fødselsdato
 • Dubletter og reservasjoner
 • Markering ved dødsfall


Du har også mulighet til å berike kundedatabasen din med tilleggsdata om bl.a.:

 • Grunnkrets og geografi
 • Livsfase, bolig, bil og sannsynlighet for barn
 • Utdanning, næringsinteresser, inntekt og formue
 • Forbruk, risiko og impulsivitet
 • Veldedighet og kultur


Bisnode har tre ulike metoder for vask og ajourhold av din database:

 • Ad-Hoc Vask – rådgivning og tilpasning
  – manuell vask som gjøres på bestilling via Bisnode.
 • Autovask – fleksibelt og effektivt
  – en selvstyrt og automatisert løsning som gjøres ved oppsett av faste filformater.
 • Ajourhold – langsiktig kontroll
  – en automatisert løsning som sørger for en inntil ukentlig oppdatering av kundedatabasen.

Øk konvertering og salget med trigger basert markedsføring fra Bisnode!

Kontakt oss ATS

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende dette. Nå har vi ekstra gode priser på oppdateringer!