Vask og ajourhold av næringsdata

Tilgang til Norges mest omfangsrike næringsdatabase.

Informasjon og data spiller en stadig viktigere rolle i den moderne forretningsverdenen. 

I dag er ditt selskaps Master Data en av deres aller viktigste ressurser, og god behandling av disse kundedataene er et av de viktigste kriteriene for suksess.

Et økt fokus på bruk, behandling og lagring av data stiller også strengere krav til god datakvalitet. God datakvalitet er blitt en forutsetning for all kommunikasjon du har med både nye og eksisterende kunder.

For å bistå våre kunder med å imøtekomme disse kravene har Bisnode utviklet en oversiktlig og kostnadseffektiv løsning for å innhente, oppdatere og opprettholde nøyaktigheten av utfyllende næringsdata.

Med Bisnodes løsning for vask og ajourhold av dine data har du til enhver tid tilgang til Norges mest omfangsrike næringsdatabase.

All informasjon i denne databasen er av svært høy kvalitet, blir kontinuerlig oppdatert og følger alle lover og regler for lagring og bruk av informasjon.


Via Bisnodes database kan du tilføre, verifisere, endre og korrigere kundedatabasen med følgende data:

 • Adresse, telefonnummer og kontaktpersoner (juridiske)
 • Dubletter, statuskoder og bransjekoder


Du har også mulighet til å berike kundedatabasen din med tilleggsdata om bl.a.:

 • Økonomiske nøkkeltall
 • Analyseunivers næring
 • Daglige leveranser av tinglysninger, pant o.l.


Bisnode har tre ulike metoder for vask og ajourhold av din database:

 • Ad-Hoc Vask – Rådgivning og tilpasning:
  Manuell vask som gjøres på bestilling via Bisnode.

 • Autovask – Fleksibelt og effektivt:
  En selvstyrt og automatisert løsning som gjøres ved oppsett av faste filformater.

 • Ajourhold – Langsiktig kontroll:
  En automatisert løsning som sørger for en inntil ukentlig oppdatering av kundedatabasen.

Øk konvertering og salget med trigger basert markedsføring fra Bisnode!

Kontakt oss ATS

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende dette. Nå har vi ekstra gode priser på oppdateringer!